Pentingnya Menjaga Amanah
Foto :

BANYAK amanah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya karena pada awalnya manusialah yang telah bersedia menyanggupi untuk memegang amanah.

Namun ditengah kehidupan banyak terjadi pelanggaran terhadap amanah berkhianat terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, bangsa dan negara bahkan terhadap Allah dan Rasulullah. 

Orang yang dipercaya menjadi seorang pemimpin, pejabat, wakil rakyat dalam sumpah jabatannya berjanji dan bersumpah akan memegang amanah, menepati  janji dalam menjalankan tugas untuk kepentingan orang banyak, masyarakat, bangsa dan negara namun berkhianat tak memegang amanah dengan janjinya.

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh” ( QS Al Azhaab : 72).

Manusia memang bisa lemah imannya, mudah terbius oleh rayu setan hingga lupa dan berkhianat dengan amanah yang telah dibebankan kepadanya.Allah sangat tidak menyukai terhadap orang yang suka berkhianat. 

“Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa” (QS An Nisaa:107).

Rasulullah bersabda,” Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga; jika ia berbicara akan berdusta, jika berjanji ia mengingkari dan jika dipercaya, ia akan berkhianat “(HR Bukhari dan Muslim).” 

Wallohu a’lambishshawab.

(H Nuchasin M Soleh)